หน้าแรก

True Tech

ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2548 เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับท่านเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องอัดลม (AIR COMPRESSOR) โดยเฉพาะ ทางบริษัทมีทีมงานวิศวกรและนายช่างผู้ชำนาญงานซ่อมเครื่องอัดลม (AIR COMPRESSOR) มากกว่า 30 ปี ไว้คอยบริการท่านด้วยคุณภาพ และความรวดเร็ว เพราะทางบริษัทตระหนักดีว่า เครื่องอัดลมมีความจำเป็น ในระบบการผลิตของโรงงานเป็นอันดับ 2 รองจากไฟฟ้า นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีสินค้า และอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆ ที่มีความจำเป็นในด้านอุตสาหกรรมจำหน่ายอีกเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น เครื่องทำลมแห้ง (AIR DRYER), ไส้กรองดักน้ำและน้ำมัน (Filter) รวมทั้งเรายังเป็นผู้นำเข้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอะไหล่เครื่องจักรสำหรับงาน Textile จากต่างประเทศฯเป็นต้น

ท่านเคยเจอกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่?
1. ระบบลมไม่เพียงพอต่อความต้องการของเครื่องจักรในโรงงาน
2. มีน้ำเข้าสู่ระบบเป็นผลให้เครื่องจักรเสียหายหรือได้สินค้าคุณภาพไม่ดี
3. เกิดอัตราการสูญเสียลมอันเนื่องมาจากรอยรั่วของท่อลม
4. เมื่อเครื่องเกิดปัญหาไม่สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาได้ภายใน 24 ชั่วโมง
5. ไม่มีบริการหลัง การขายที่ดีพอ

6. ปั๊มลมที่ใช้งานอยู่ ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิ์ภาพ

 

 

โรงงานอุตสาหกรรมและโรงพยาบาลโดยทั่วไปไม่ว่าจะขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ จะต้องใช้เครื่องอัดลม (Air Compressor) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต ตัวอย่างในการใช้งานเช่น พ่นสี ใช้ควบคุมกระบอกสูบลมในเครื่องจักร ขันสกรู ทำความสะอาดชิ้นงาน เป่าขวด ฯลฯ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องให้ ความสำคัญในการเลือกชนิด ขนาดของเครื่องอัดลมให้ถูกต้อง เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ สูงสุด 

นอกจากเครื่องอัดลมแล้ว ทางบริษัทฯ ยังจำหน่ายอะไหล่เครื่องอัดลมทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า

Visitors: 65,721