Screw Air compressor

*Rotary screw compressors with belt drive 2.2KW to 22KW

*Rotary screw compressors with 1:1 drive 18.5KW to 500KW

*Dry-Running Rotary Screw compressors 

*Rotary Screw Vacuum Packages 

*Cost-efficient COMPACT Blowers 

*Dental compressors


ทางเรามีทีมงานให้คำปรึกษาพร้อมออกแบบห้องปั๊มลมให้เหมาะสมกับงานของ


  • ta80-c.png
    ปั๊มลมลูกสูบแบบใช้น้ำมัน Oil Flooded (0.75-15kw) เป็นปั๊มลมลูกสูบแบบใช้น้ำมันหล่อลื่น ขนาดตั้งแต่ 0.75kw ถึง 15kw หรือ ขนาดตั้งแต่ 1HP ถึง 20HP

  • fva-100.png
    ปั๊มลมลูกสูบไร้น้ำมันที่มีการดีไซน์ห้องข้อเหวี่ยงแบบแห้ง 100% พร้อมกลไกการทำงานแบบประหยัดพลังงาน ให้อากาศอัดได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมัน ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ไม่ก่อให้เกิดไอน้ำม...
Visitors: 62,185