Generator เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

GENERATOR เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ทางบริษัทฯ มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานทุกลักษณะ ทั้งงานสำรองไฟฟ้า (Standby Power) หรือใช้เป็นงานต้นกำลังอย่างต่อเนื่อง (Prime Power) โดยเรามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตให้เลือกตั้งแต่ 15-3,000 KVA ด้วยเครื่องยนต์ (Engine) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) ที่มีคุณภาพให้เลือกมากมายในราคาที่เหมาะสมกับการใช้งาน ในกรณีฉุกเฉินสามารถสำรองไฟฟ้าเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีการออกแบบใช้งานและดูแลรักษาง่่ายตลอดอายุการใช้งาน

โดยบริษัท ทรูเทค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) พร้อมการบริการหลังการขายและอะไหล่ทุกยี่ห้อด้วยทีมงานมืออาชีพ ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษา, ออกแบบ, ติดตั้ง ตามมาตรฐานวิศวกรรม เพื่อความพึงพอใจต่อผู้ซื้อและผู้ใช้งาน โดยมีลักษณะการใช้งานให้เลือกตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบตู้ครอบเก็บเสียง (Sound Proof set)

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบติดตั้งในอาคาร (Open set)

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบรถโมบายเคลื่อนที่ (Mobile set)

 

Visitors: 62,191